Ochrona danych osobowychKlauzula informacyjna

Administratorem Państwa danych jest Poyel Konsulting Sp. z o.o z siedzibą Jankowice przy ulicy Świerklańskiej 91

Administrator umożliwia kontakt w sprawie ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu maila biuro@poyelkonsulting.com lub korespondencyjnie na adres .

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Poyel Konsulting Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;

b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Poyel Konsulting Sp. z o.o. , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Poyel Konsulting Sp. z o.o., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa Poyel Konsulting Sp. z o.o. , przez okres 5 lat od zakończenia umowy;

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem Poyel Konsulting Sp. z o.o., lub wysyłając maila na adres: biuro@poyelkonsulting.com Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

ADO Poyel Konsulting


Poyel Konsulting
MENU